Vijesti

Tender – Tehnološke usluge

Objavljujemo javno nadmetanje u sklopu projekta Sigurnost računarstva u oblaku prilikom korištenja mobilnih aplikacija, dio Tehnološke usluge.

Predmet nabave su “Tehnološke usluge” podijeljene u 6 grupa:

Grupa I. Alati unutar pružatelja usluga računarstva u oblaku vezani za: registraciju korisnika preko posredničkog međusloja u šifriranom i anonimiziranom obliku te povratnu vezu i dešifriranje
Grupa II. Optimizacija raspodjele baze na različite pružatelje usluga
Grupa III. Filtriranje pružatelja usluga na različite regije, države i slično
Grupa IV. Testiranja s hardverom koji se nalazi izvan mreže (offline)
Grupa V. Izrada SDK (software developer kit) za Android, iOS i ReactNative
Grupa VI. Testiranja prototipova

?DON

?Obavijest o nabavi

?PRILOG I – VI DON

?PRILOG VII – Životopis

?Ugovor prijedlog

?Procurament Notice

wp_croatiaTender – Tehnološke usluge