Cloud computing security during the use of mobile applications

Name of the project:

Cloud computing security during the use of mobile applications

Short description of the project:

The applicant is an Austrian company OROUNDO Mobile GmbH (part of IMR Technology Group GmbH), partner is Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER) from Zagreb. The project will be implemented in Zagreb, and the branch office in the Republic of Croatia will set up at the time of payment of the grant.
The security of computing in the cloud is part of the Smart Specialization Strategy (S3) within the PTPP area 1. Cybernetic Security. The project lasts for 36 months, and the industrial research lasts 33 months (the solution will be patented), and the experimental development lasts for 3 months.
The Applicant plans to form a team of 19 employees in charge of development activities (program activities that implement already known algorithms, methods, procedures, etc.) in Zagreb. The partner will participate in the project with four of the outstanding professors, and 4 newly-trained younger researchers.

The problem that is being solved is related to the security of cloud computing when using mobile applications. The purpose of this project is to increase the security of computing in the cloud, and the goal is to develop a system that will allow users to easily use cloud computing services in a way that takes into account the amount of trust in a particular cloud computing service provider and combines different service providers with the same effect that it is a service provider who is fully trusted.

The project is a development solution that allows safer cloud utilization when using mobile applications. The goal is to develop a system that will disperse and encrypt data between cloud computing service providers, thus providing a safer use of the base on mobile applications (texts, large databases like audio, video, and the like). This solution develops an intermediary interface that, according to the planning tool’s instructions, deployed data between various cloud computing services providers.

Goals and expected results of the project:

The project is a development solution that allows safer cloud utilization when using mobile applications. The goal is to develop a system that will disperse and encrypt data between cloud computing service providers, thus providing a safer use of the base on mobile applications (texts, large databases like audio, video, and the like). This solution develops an intermediary interface that, according to the planning tool’s instructions, deployed data between various cloud computing services providers.

value of the project

  • Total value of the project (in HRK): 21.266.784,20

  • Total value financed by EU (in HRK): 15.137.591,75 kn

  • Duration of the project: 01.06.2018. - 01.12.2021.

The Project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund. For more information about EU funds, please visit the website of the Ministry of Regional Development and European Union Funds: www.strukturnifondovi.hr

Contact person for more information:

Name: Patrick Tomelitsch

Phone.: 00436642131458

Email: [email protected]

Name: Igor Bulatović

Phone.: +385912530604

Email: [email protected]

wp_croatiaHome

Imprint

EDITOR: Oroundo Mobile GmbH | Gölsdorfgasse  4/5a, 1010 Wien | Tel.: +43 (664) 213 1458 | E-Mail: [email protected] | FN 42 1971x | Jurisdiction: Wien | UID-Nr.: ATU68951556

EDITORIAL POLICY: This Blog is a periodical medium of Oroundo informing about new technologies and marketing tools, amongst others in the area of culture.

PROFESSIONAL ASSOCIATION/AUTHORITY: Chamber of Commerce

DISCLAIMER: The licensee does not take any responsibility for the correctness and completeness of the provided information nor warranty for the availability of the representational website. Any liability for direct, indirect or other damages, independent of cause, originating from this website will be excluded to the extent as it is legally permissible.

COPYRIGHT: The editor has the copyright of all photographs. An eventual use of photographs needs to beclarified with the editor. If other photographs are displayed on this page, then only with the permission of the photographer, the copyrights of which are not with Oroundo.

LINKS: The content and legality of Websites, which are linked from the editor, cannot be verified for their correctness. Moreover the editor does not take any responsibility and therefore is not liable for such contents.

PROTECTION OF PRIVACY: All individual-related data is treated in accordance with the Data Privacy Act as well as the Telecommunications Act. We guarantee that no individual-related information will be provided to a third party or processed.

INFRINGEMENT OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT: If you assume a property right abuse originating from this page, please inform us immediately via email, so remediation measures can be taken right away. Please note: The editor´s engagement of a lawyer for a payable written warning does not correspond with the editor´s real and presumptive will.

wp_croatiaImpressum

Data Protection – Services of OROUNDO Mobile GmbH

active since the 25th of May 2018

Privacy & Cookie Policy

Terms of Use (Cultural Places App)

Privacy Policy (Cultural Places App)

How to contact us

If you have any questions or comments about this privacy policy, or if you wish to exercise your rights, please contact us in written form:

Your contact person for data protection is:

Mr. Mag. Wolfgang Zissernig
Oroundo Mobile GmbH
Gölsdorfgasse 4/5a, 1010 Vienna
E-Mail: [email protected]

wp_croatiaPrivacy Policy

Sigurnost računarstva u oblaku prilikom korištenja mobilnih aplikacija

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

Sigurnost računarstva u oblaku prilikom korištenja mobilnih aplikacija

Kratki opis projekta (operacije):

Prijavitelj je austrijsko poduzeće OROUNDO Mobile GmbH, a partner je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) iz Zagreba. Projekt će se provoditi u Zagrebu, a podružnicu u RH će osnovati u trenutku plaćanja potpore. Sigurnost računarstva u oblaku je dio Strategije pametne specijalizacije (S3) unutar područja PTPP 1. Kibernetička Sigurnost. Projekt traje 36 mjeseci, a pri tome industrijsko istraživanje traje 33 mjeseca (dobiveno rješenje se patentira), a eksperimentalni razvoj zadnja 3 mjeseca. Prijavitelj planira u Zagrebu formirati tim od ukupno 19 zaposlenika koji su zaduženi za razvojne aktivnosti (programske aktivnosti koje implementiraju već poznate algoritme, metode, postupke i sl.). Partner će u projektu sudjelovati s jednim izvanrednim profesorom, tri docenta i 4 novozaposlena mlađa istraživača.

Problem koji se nastoji riješiti je vezan je za sigurnost računarstva u oblaku prilikom korištenja mobilnih aplikacija. Svrha ovog projekta je povećanje sigurnosti računarstva u oblaku, a cilj je razviti sustav koji će korisnicima omogućiti jednostavnu upotrebu usluga računarstva u oblaku na način koji uzima u obzir količinu povjerenja u pojedinog pružatelja usluge računarstva u oblaku te se kombiniranjem različitih pružatelja usluge postigne isti efekt kao da se radi o jednom pružatelju usluga kojemu se u potpunosti vjeruje. Razvijeni sustav će omogućiti i odgovarajuća međustanja, tj. omogućit će korisnicima da balansiraju razne zahtjeve (cijena, performanse) s postignutim povjerenjem u cijeli sustav.

Ovim projektom se povećava razina sigurnosti podatka koji prolaze putem oblaka kao što su tekstovi, audio, video i ostali privatni sadržaji korisnika mobilnih aplikacija. Važan dio razvoja je prilagodba rješenja za situacije korištenja bez ili s lošom internet vezom, optimizacija rješenja prema specifičnosti korisnika razvojem umjetne inteligencije koja sama uči prateći navike korisnika, prilagodba rješenja za korištenje velikih datoteka (video, audio i slično) te omogućiti korištenje za aplikacije koje koriste Bluetooth Beacons tehnologiju koja omogućuje komunikaciju u slučajevima bez WiFi veze i bez signala na mobitelu.

Projekt se sastoji od dvije neraskidive cjeline, a to su razvoj rješenja u oblaku te prilagodba istih rješenja na mobilnim aplikacijama što omogućuje komercijalizaciju istih rješenja. Prijavitelj ima aplikaciju OROUNDO na kojoj se sva rješenja mogu implementirati, testirati i razviti što uvelike olakšava razvojni proces. Ovim rješenjem se nakon komercijalizacije osim sigurnijeg korištenja oblaka, omogućava korisnicima, ali i samoj kulturnoj platformi (aplikaciji OROUNDO) sigurno i stabilno funkcioniranje u uvjetima slabe ili bez internet veze, razvija se umjetna inteligencija koja uči iz navika korisnika te se omogućuje sigurno i stabilno prikazivanje velikih datoteka, izdavanja računa i ispisa istih. Razvoj rješenja dijeli se na dva elementa.

Prvi element je istraživanje i razvoj arhitekture konceptualnog rješenja te patentiranje dobivenog rješenja (TRL 2 – 4) koja se sastoji od pet komponenti.
1) Alat za planiranje razmještaja podataka i aplikacija na pružatelje usluga računarstva uoblaku.
2) Posrednički međusloj prema bazama podataka.
3) Komponenta koja analizira mogućnosti raspršivanja baze.
4) Posrednički međusloj prema aplikacijama koji osigurava transparentan pristup aplikaciji.
5) Okvir za razvoj aplikacija.

Drugi element je demonstracija i uspostava arhitekture tehnološkog rješenja (TRL 5 – 8). Ovdje se provodi demonstracija tehnologije na postojećim aplikacijama te dokumentiranje i testiranje performansi.

Za EU je ovaj projekt važan iz više razloga. Prvi je povećanje sigurnosti računarstva u oblaku za korisnike aplikacija. Drugi je pružanje nove usluge poduzećima koja imaju razvijene i koja razvijaju nove aplikacije putem smanjenje ovisnosti o pružatelju usluga računarstva u oblaku. Time se ujedno ta poduzeća štite od gubitka korisnika aplikacije (koji su neminovni prilikom sigurnosnih propusta), a gubitak korisnika može uzrokovati gašenje cijelog projekta koji je rezultat višegodišnjeg truda razvojnih timova. Treći cilj je zapošljavanje preko 20 djelatnika striktno vezanih za istraživanje i razvoj. Četvrti je poboljšanje suradnje između privatnog i javnog sektora. Ciljne skupine, odnosno potencijalni korisnici ovog proizvoda su vlasnici postojećih aplikacija za Android (preko 2,2 mil aplikacija), iOS (preko 2 mil aplikacija) i Windows. Vlasnici aplikacija su primarna ciljana skupina jer njihove aplikacije već generiraju prihod i upoznati su s problemom koji ovaj projekt nastoji riješiti. U 2016. g. procijenjen prihod mobilnih aplikacije bio je veći od 58 mlrd USD, a procjena je da će 2020. biti veći od 100 mlrd USD. Druga ciljana skupina korisnika su oni koji razvijaju nove aplikacije. Treća ciljana skupina su pružatelji usluga računarstva u oblaku koji ovu uslugu mogu nuditi kao bi povećali povjerenje u uslugu koju nude.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Projektom se razvija rješenje koje omogućuje sigurnije korištenje oblaka (engl. Cloud) prilikom korištenja mobilnih aplikacija.

Cilj je razvoj sustava koji će disperzirati te kriptirati podatke između pojedinih pružatelja usluge računarstva u oblaku te tako pružiti sigurniju uporabu baza na mobilnim aplikacijama (tekstovi, velike baze poput audio, video, i slično).

Ovim rješenjem razvija se posrednički međusloj koji bi prema uputama alata za planiranje razmještao podatke među različitim pružateljima usluga računarstva u oblaku.

Troškovnik

  • Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 21.266.784,20 kn

  • Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 15.137.591,75 kn

  • Razdoblje provedbe projekta (od - do) od 01.06.2018. do 01.12.2021.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Kontakt

Ime i prezime: Patrick Tomelitsch

Tel.: 00436642131458

Email: [email protected]

Ime i prezime: Igor Bulatović

Tel.: +385912530604

Email: [email protected]

wp_croatiaPočetna